Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
49907

Tập huấn ATTP năm 2024

Ngày 12/04/2024 10:09:55

Xã Thanh Sơn tổ chức tập huấn an toàn thực phẩm cho các chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Xã Thanh Sơn tổ chức tập huấn an toàn thực phẩm cho các chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Nhằm giúp cho chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm. Đồng thời, thực hiện chỉ tiêu 18.4: Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm đảm bảo đạt 100%.

Ngày 05/4/2024, Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn phối hợp Phòng Kinh tế và Trung tâm y tế thị xã Nghi Sơn tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm năm 2024.

Ông Vũ Trọng Nam – Phó Phòng Kinh tế thị xã, bà Mai Hoa Huệ – Phó trưởng khoa vệ sinh ATTP trung tâm y tế thị xã Nghi Sơn đến dự và hỗ trợ phần báo cáo, cùng toàn BCĐ vệ sinh ATTP xã, tổ giám sát ATTP cộng đồng và các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã tham dự.

ATTP 2024 2.jpg

ATTP 2024 3.jpgATTP 2024 3.jpg


Ảnh: Quang cảnh tập huấn an toàn thực phẩm cho các chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm năm 2024

Tại buổi tập huấn ó hơn 67 chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm các nghành được phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, Đồng thời, triển khai nội dung chính của các văn bản về an toàn thực phẩm, cụ thể:

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 6/11/2020 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (các quy định liên quan đến lĩnh vực ATTP);

- Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

- Quyết định số 1390/QĐ-BCT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án trả lời thực hiện kiểm tra để xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương;.

- Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về ATTP;

ATTP 2024 1.jpg

Ảnh: Ông Vũ Trọng Nam – Phó Phòng Kinh tế và Hạ tầng thị xã Nghi Sơn triển khai nội dung chính của các văn bản về an toàn thực phẩm

Kết thúc tập huấn, chủ các cơ sở chia sẽ những thuận lợi và khó khăn trong công tác thực thi văn bản liên quan đến an toàn thực phẩm trong thời gian qua và tiến hành khám sức khỏe định kỳ tại trạm y tế xã Thanh Sơn.

Tập huấn ATTP năm 2024

Đăng lúc: 12/04/2024 10:09:55 (GMT+7)

Xã Thanh Sơn tổ chức tập huấn an toàn thực phẩm cho các chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Xã Thanh Sơn tổ chức tập huấn an toàn thực phẩm cho các chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Nhằm giúp cho chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm. Đồng thời, thực hiện chỉ tiêu 18.4: Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm đảm bảo đạt 100%.

Ngày 05/4/2024, Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn phối hợp Phòng Kinh tế và Trung tâm y tế thị xã Nghi Sơn tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm năm 2024.

Ông Vũ Trọng Nam – Phó Phòng Kinh tế thị xã, bà Mai Hoa Huệ – Phó trưởng khoa vệ sinh ATTP trung tâm y tế thị xã Nghi Sơn đến dự và hỗ trợ phần báo cáo, cùng toàn BCĐ vệ sinh ATTP xã, tổ giám sát ATTP cộng đồng và các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã tham dự.

ATTP 2024 2.jpg

ATTP 2024 3.jpgATTP 2024 3.jpg


Ảnh: Quang cảnh tập huấn an toàn thực phẩm cho các chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm năm 2024

Tại buổi tập huấn ó hơn 67 chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm các nghành được phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, Đồng thời, triển khai nội dung chính của các văn bản về an toàn thực phẩm, cụ thể:

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 6/11/2020 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (các quy định liên quan đến lĩnh vực ATTP);

- Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

- Quyết định số 1390/QĐ-BCT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án trả lời thực hiện kiểm tra để xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương;.

- Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về ATTP;

ATTP 2024 1.jpg

Ảnh: Ông Vũ Trọng Nam – Phó Phòng Kinh tế và Hạ tầng thị xã Nghi Sơn triển khai nội dung chính của các văn bản về an toàn thực phẩm

Kết thúc tập huấn, chủ các cơ sở chia sẽ những thuận lợi và khó khăn trong công tác thực thi văn bản liên quan đến an toàn thực phẩm trong thời gian qua và tiến hành khám sức khỏe định kỳ tại trạm y tế xã Thanh Sơn.