Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
49907

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Ngày 10/11/2023 10:51:47

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Với mục tiêu hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn xã Thanh Sơn thực hiện chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế số của xã. UBND xã Thanh Sơn đã ban hành ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2023, với các nội dung cụ thể như sau:

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp thông qua các hoạt động truyền thông như: Báo điện tử, mạng xã hội, kênh truyền thanh, truyền hình của địa phương...; tổ chức các chuyên mục, chuyên đề về chuyển đổi số, lồng ghép trong kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số của xã; Phối hợp với VNPT triển khai các khoá tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; tổ chức đào tạo, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về chuyển đổi số; đào tạo, tư vấn về chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số cho các doanh nghiệp; kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử; Tổ chức đào tạo chuyên sâu theo quy mô, giai đoạn, lĩnh vực, nền tảng chuyển đổi số cụ thể cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; phối hợp với hội doanh nhân triển khai tổ chức các hội nghị về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo ngành, lĩnh vực.

hndn.jpg
Hình ảnh: Các doanh nghiệp dự hội nghị tuyên truyền, tập huấn

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Đăng lúc: 10/11/2023 10:51:47 (GMT+7)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Với mục tiêu hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn xã Thanh Sơn thực hiện chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế số của xã. UBND xã Thanh Sơn đã ban hành ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2023, với các nội dung cụ thể như sau:

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp thông qua các hoạt động truyền thông như: Báo điện tử, mạng xã hội, kênh truyền thanh, truyền hình của địa phương...; tổ chức các chuyên mục, chuyên đề về chuyển đổi số, lồng ghép trong kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số của xã; Phối hợp với VNPT triển khai các khoá tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; tổ chức đào tạo, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về chuyển đổi số; đào tạo, tư vấn về chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số cho các doanh nghiệp; kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử; Tổ chức đào tạo chuyên sâu theo quy mô, giai đoạn, lĩnh vực, nền tảng chuyển đổi số cụ thể cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; phối hợp với hội doanh nhân triển khai tổ chức các hội nghị về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo ngành, lĩnh vực.

hndn.jpg
Hình ảnh: Các doanh nghiệp dự hội nghị tuyên truyền, tập huấn