Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
49907

Cán bộ xã Thanh Sơn hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ xã Thanh Sơn về việc ủng hộ quỹ phòng chống covid-19.

Ngày 09/06/2021 10:19:47

Cán bộ xã Thanh Sơn hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ xã Thanh Sơn về việc ủng hộ quỹ phòng chống covid-19.

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

XÃ THANH SƠN

THƯ KÊU GỌI

Kính gửi: - Các Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn xã Thanh Sơn;

- Các tổ chức thành viên Uỷ ban MTTQ xã;

- Ban công tác mặt trận các thôn;

- Các Tổ chức, các hộ gia đình và nhân dân trong toàn xã.

Hiện nay, đại dịch Covid-19 với những biến chủng mới đang diễn biến phức tạp, khó lường. Từ ngày 27/4/2021 đến nay, dịch bệnh bùng phát lần thứ 4, đã phát sinh trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố, lây nhiễm vào các khu công nghiệp, nhất là địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… tại Thanh Hoá đã có 5 ca F0, hàng ngàn người phải cách ly. Cấp uỷ, chính quyền, lực lượng chức năng và các tầng lớp Nhân dân trong cả nước đã và đang tập trung quyết liệt thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thực hiện Công văn số 922/CV-MTTQ-BTT ngày 27/5/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, công văn số 118-CV/MTTQ thị xã Nghi Sơn về “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”; Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Thanh Sơn kêu gọi Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, Cán bộ và Nhân dân trên địa bàn xã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chung sức, đồng lòng Phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để tiếp tục tham gia ủng hộ về vật chất, tinh thần để cùng với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp tạo thêm nguồn lực hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, tập trung cho các nhiệm vụ sau: Kinh phí mua Vaccine, trang thiết bị y tế, hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân bị nhiễm bệnh nặng, động viên lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm phòng chống dịch bệnh…

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:Quỹ cứu trợ” Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Nghi Sơn. Tài khoản 3751.0.9070976 tại Kho bạc Nhà nước Nghi Sơn.

Hoặc ủng hộ trực tiếp tại: Ban vận động các thôn hoặc Ủy ban MTTQ xã Thanh Sơn ( số ĐT 0358.223.191 hoặc 0347.904.028; Ban Thường trực MTTQ xã sẽ tổng hợp gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Nghi Sơn. Uỷ ban MTTQ thị xã tiếp nhận và chuyển trực tiếp đến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh trong thời gian sớm nhất để kịp thời thực hiện công tác phòng, chống dịch có hiệu quả

Thời gian ủng hộ: Từ ngày 02/6/2021 đến ngày 30/6/2021.

Ủy ban MTTQ xã rất mong nhận được sự chia sẽ, tình cảm trách nhiệm của các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức, hộ gia đình và nhân dân trong toàn xã để chung tay cùng với Đảng, nhà nước, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

BAN TT MTTQ XÃ THANH SƠN

Cán bộ xã Thanh Sơn hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ xã Thanh Sơn về việc ủng hộ quỹ phòng chống covid-19.

Đăng lúc: 09/06/2021 10:19:47 (GMT+7)

Cán bộ xã Thanh Sơn hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ xã Thanh Sơn về việc ủng hộ quỹ phòng chống covid-19.

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

XÃ THANH SƠN

THƯ KÊU GỌI

Kính gửi: - Các Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn xã Thanh Sơn;

- Các tổ chức thành viên Uỷ ban MTTQ xã;

- Ban công tác mặt trận các thôn;

- Các Tổ chức, các hộ gia đình và nhân dân trong toàn xã.

Hiện nay, đại dịch Covid-19 với những biến chủng mới đang diễn biến phức tạp, khó lường. Từ ngày 27/4/2021 đến nay, dịch bệnh bùng phát lần thứ 4, đã phát sinh trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố, lây nhiễm vào các khu công nghiệp, nhất là địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… tại Thanh Hoá đã có 5 ca F0, hàng ngàn người phải cách ly. Cấp uỷ, chính quyền, lực lượng chức năng và các tầng lớp Nhân dân trong cả nước đã và đang tập trung quyết liệt thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thực hiện Công văn số 922/CV-MTTQ-BTT ngày 27/5/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, công văn số 118-CV/MTTQ thị xã Nghi Sơn về “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”; Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Thanh Sơn kêu gọi Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, Cán bộ và Nhân dân trên địa bàn xã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chung sức, đồng lòng Phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để tiếp tục tham gia ủng hộ về vật chất, tinh thần để cùng với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp tạo thêm nguồn lực hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, tập trung cho các nhiệm vụ sau: Kinh phí mua Vaccine, trang thiết bị y tế, hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân bị nhiễm bệnh nặng, động viên lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm phòng chống dịch bệnh…

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:Quỹ cứu trợ” Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Nghi Sơn. Tài khoản 3751.0.9070976 tại Kho bạc Nhà nước Nghi Sơn.

Hoặc ủng hộ trực tiếp tại: Ban vận động các thôn hoặc Ủy ban MTTQ xã Thanh Sơn ( số ĐT 0358.223.191 hoặc 0347.904.028; Ban Thường trực MTTQ xã sẽ tổng hợp gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Nghi Sơn. Uỷ ban MTTQ thị xã tiếp nhận và chuyển trực tiếp đến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh trong thời gian sớm nhất để kịp thời thực hiện công tác phòng, chống dịch có hiệu quả

Thời gian ủng hộ: Từ ngày 02/6/2021 đến ngày 30/6/2021.

Ủy ban MTTQ xã rất mong nhận được sự chia sẽ, tình cảm trách nhiệm của các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức, hộ gia đình và nhân dân trong toàn xã để chung tay cùng với Đảng, nhà nước, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

BAN TT MTTQ XÃ THANH SƠN