Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
49907
       Cộng đồng dân cư xã thanh Sơn

Xã Thanh Sơn có  1904 hộ = 6997 nhân khẩu chia làm 11 thôn trong đó:

Thôn Trung Sơn có 224 hộ/677 nhân khẩu

Thôn Xuân Sơn có 202 hộ/699 nhân khẩu

Thôn Sơn Hạ có 314 hộ/1,256 nhân khẩu

Thôn Sơn thượng có 206 hộ/810 nhân khẩu

Thôn Đông Thành có 104 hộ/414 nhân khẩu

Thôn Trung Thành có 211 hộ/ 730 nhân khẩu

Thôn Thanh Châu có 169 hộ/ 664 nhân khẩu

Thôn Phượng Áng có 119 hộ / 460 nhân khẩu

Thôn Thanh Bình có 164 hộ/657 nhân khẩu

Thôn Phúc Lý có 126 hộ / 409 nhân khẩu

Thôn Văn Phúc có 65 hộ/ 221 nhân khẩu

 

·        Với tỷ lệ: 96,1% là lương giáo

·        4,9% hộ là công giáo