Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
49907
 DANH SÁCH

CÁN BỘ CÔNG CHỨC UBND XÃ THANH SƠN

----------------------------

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số  điện thoại

1

Trần Văn Xuân

Chủ tịch UBND

0393917071

2

Lê Thị Hà

Phó Chủ tịch UBND

0915066056

3

Lê Trọng Hà

Trưởng Công An

0989 764 269

       

4

Lê Quang Tuấn

Văn Phòng

0941 240 789 

5

Lê Thị Thơm

Địa Chính-XD-TN-MT

0989 130 436 

6

Hoàng Thị Hợp

Địa Chính-XD-TN-MT

 0394 688 117

7

Hoàng Thị Ngọc

Chính Sách

0976 041 734 

8

Nguyễn Thị Hòa

Văn Hóa - Xã Hội

0975 514 966 

9

Lê Thị Tân

Tư Pháp - Hộ tịch

 0979 625 195

10

Lê Thị Hoài

Kế Toán

0975 375 093