Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
49907

Xã Thanh Sơn tổ chức các hoạt động chào mừng 77 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9/2022

Ngày 28/09/2022 15:13:13

hào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2022) và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2022), xã Thanh Sơn đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thi đua thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xã Thanh Sơn tổ chức các hoạt động chào mừng 77 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9/2022

Chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2022) và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2022), xã Thanh Sơn đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thi đua thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

khai mạc bóng chuyền mở rộng 2022.jpg

Những ngày này, cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã Thanh Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động Văn hóa văn nghệ, Thể thao nhằm hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2- 9

bóng chiyeenf nam.jpg

Từ ngày 05/8/2022 đến hết ngày 17/8/2022 diễn ra giải thi đấu bóng chuyền nam nữ mở rộng

bóng chuyền hơi nữ.jpg

Thông qua các hoạt động, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đêm 18/8/2022 hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức với quy mô hoành tráng, các tiết mục diễn công phu, đặc sắc đến từ 11 đơn vị thôn đã thu hút một lượng lớn khán giả trong và ngoài xã tới xem.

vn.19.8.6.jpg

vn .19.8.3.jpg

vn 19.8.5.jpg

(Hình ảnh: Khán giả trong đêm hội diễn văn nghệ )

Theo đó, nội dung tuyên truyền Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh 2-9 (tuyên truyền từ 15-8 đến 5/9 nhằm giáo dục tinh thần yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc trong mọi tầng lớp Nhân dân, từ đó nâng cao tinh thần cách mạng, đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ (2020 – 2025).

Các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan (treo băng rôn, khẩu hiệu, Quốc kỳ, Đảng kỳ, hồng kỳ, panô, áp phích, cụm cổ động…) tại vị trí trung tâm xã, nơi công cộng, đông người qua lại. Phát động 100% Nhân dân treo Quốc kỳ, Đảng kỳ dọc các tuyến đường 8A, 8B, các tuyến đường trung tâm xã trong các ngày diễn ra các hoạt động kỷ niệm. Tuyên truyền thông qua hệ thống Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử, internet và mạng xã hội. Đưa nội dung tuyên truyền vào nội dung sinh hoạt trong các chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao từ cơ sở đến cấp thị xã thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, làm cho ngày kỷ niệm thực sự trở thành ngày hội truyền thống của Nhân dân.

Xã Thanh Sơn tổ chức các hoạt động chào mừng 77 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9/2022

Đăng lúc: 28/09/2022 15:13:13 (GMT+7)

hào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2022) và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2022), xã Thanh Sơn đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thi đua thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xã Thanh Sơn tổ chức các hoạt động chào mừng 77 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9/2022

Chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2022) và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2022), xã Thanh Sơn đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thi đua thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

khai mạc bóng chuyền mở rộng 2022.jpg

Những ngày này, cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã Thanh Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động Văn hóa văn nghệ, Thể thao nhằm hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2- 9

bóng chiyeenf nam.jpg

Từ ngày 05/8/2022 đến hết ngày 17/8/2022 diễn ra giải thi đấu bóng chuyền nam nữ mở rộng

bóng chuyền hơi nữ.jpg

Thông qua các hoạt động, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đêm 18/8/2022 hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức với quy mô hoành tráng, các tiết mục diễn công phu, đặc sắc đến từ 11 đơn vị thôn đã thu hút một lượng lớn khán giả trong và ngoài xã tới xem.

vn.19.8.6.jpg

vn .19.8.3.jpg

vn 19.8.5.jpg

(Hình ảnh: Khán giả trong đêm hội diễn văn nghệ )

Theo đó, nội dung tuyên truyền Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh 2-9 (tuyên truyền từ 15-8 đến 5/9 nhằm giáo dục tinh thần yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc trong mọi tầng lớp Nhân dân, từ đó nâng cao tinh thần cách mạng, đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ (2020 – 2025).

Các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan (treo băng rôn, khẩu hiệu, Quốc kỳ, Đảng kỳ, hồng kỳ, panô, áp phích, cụm cổ động…) tại vị trí trung tâm xã, nơi công cộng, đông người qua lại. Phát động 100% Nhân dân treo Quốc kỳ, Đảng kỳ dọc các tuyến đường 8A, 8B, các tuyến đường trung tâm xã trong các ngày diễn ra các hoạt động kỷ niệm. Tuyên truyền thông qua hệ thống Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử, internet và mạng xã hội. Đưa nội dung tuyên truyền vào nội dung sinh hoạt trong các chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao từ cơ sở đến cấp thị xã thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, làm cho ngày kỷ niệm thực sự trở thành ngày hội truyền thống của Nhân dân.